2B başvurusu uzuyor tapuda foto kalkıyor

AK Partili milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

2B başvurusu uzuyor tapuda foto kalkıyor

AK Partili milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

2B başvurusu uzuyor tapuda foto kalkıyor
26 Haziran 2019 - 10:41

Meclis'e sunulan teklifte şu düzenlemeler yer alıyor:

- Taşınmaz devri sözleşmelerinde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurtdışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek. 

- Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılıyor.

- Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine, bu yapıların izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılacak.

- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019’a kadar uzatılacak.

- Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek.

- Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanınacak.

Kaynak: Akşam

- Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılabilecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum