Reklam

47 Kamu Projesinde Müteahhitler İşi Devretti

ENR'nin araştırmasına göre proje değeri 100 milyon ile 4 milyar 200 milyon TL olan 47 kamu projesinde müteahhitler işi devretti. İşi devreden firmalar arasında Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmaları da yer alıyor.

47 Kamu Projesinde Müteahhitler İşi Devretti

ENR'nin araştırmasına göre proje değeri 100 milyon ile 4 milyar 200 milyon TL olan 47 kamu projesinde müteahhitler işi devretti. İşi devreden firmalar arasında Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmaları da yer alıyor.

47 Kamu Projesinde Müteahhitler İşi Devretti
28 Kasım 2019 - 16:39

ENR Türkiye verilerine göre 47 müteahhit firma veya ortaklık, ilgili madde ile iş veya hisse devretti. Bu yıl içinde 47 kamu projesinde müteahhit firma değişti. Bazı işlerde de ortaklık yapısı değişti. Bu işlerin toplam tutarı 20.5 milyar lirayı buluyor.

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu ile Havalimanı-Halkalı Metro Hattı projelerindeki müteahhit değişimi, hisse satışı kamuoyuna yansımıştı. Ancak bunların dışında da milyarlık devirler oldu. 1.4 milyarlık Kastamonu - İnebolu Yolu bazı kesimlerinin yapım işinden Ozaltın çekildi. Bestaş Yapı, 953 milyonluk Toprakkale Bahçe İstasyonları arası tünel yapım işi ile 413 milyonluk Bahçe - Nurdağ Varyantı işinden çekildi. İnşaat sektöründe kamu projelerini üstlenen müteahhit firmaların değişimi dikkat çekiyor.

ENR Türkiye’nin verilerine göre 2019 yılında,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun geçici 4. Maddesi kapsamında toplam 47 değişiklik gerçekleşti. Söz konusu madde, 31 Ağustos 2018 ön-(cesi ihalesi yapılmış, sonrasındaki kur çıkışı ile ''imalat giderlerindeki beklenmeyen artışlar nedeniyle sıkıntı yaşayan müteahhitlere “teminatları yanmadan, devir veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlara” maruz kalmadan işten çekilme olanağı getiriyor.

Madde bu amaçla, yıl başında yeniden düzenlenmişti. 17 Ocak 2019’daki eklerden sonra madde şu şekli aldı: “Geçici Madde 4-(Ek:17/l/2019-7161/32 md.) 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih ve ya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.”

kamu-projeleri.jpg

Kolin, 3 işten çekildi

Bu yıl başından bu yana gerçekleşen 47 devirden ikisi İstanbul Havalimanı bağlantılı işlerdi. Havalimanı-Halkalı Metrosu işine Cengiz ve Kalyon katıldı. Havalimanı-Gayrettepe Metrosu işin"den Şenbay tamamen çekildi. Şen-bay, Viranşehir-Kızıltepe yolu işinden de çekildi. Kolin, 904 milyonluk Ayvacık-Küçükkuyu-Ezine arası bazı kesimleri kapsayan yol işi, 409 milyonluk Karakurt -Kötek-Kağızman yolu işinden, 250 milyonluk Ankara-Çankırı yolu işinden çekildi. Yine 928 milyonluk Karaman-Ulukışla Arası 135 kilometre 2. Hat Altyapı ve Üstyapı yapım işinden Dido Ray ve Öz Araş çekildi. Fernas - Öztaş ortaklığının toplam tutarı 1 milyarı bulan 2 işinden birinden Fernas, diğerinden Öztaş çekildi. Ortaklar işleri bölüşmüş oldu. Cengiz İnşaat, IH bağlantılı iki işte konsorsiyuma katılırken, Kastamonu-İnebolu Yolu işinde Özaltmün hissesini devraldı. Gelibolu-Eceabat Yolu’nda ise Barva Müşavirlik’e, Amasya - Turhal arası yol işinde Taşyapı’ya hisse devri yaptı. 

Kaynak: İnşaat deryası

YORUMLAR

  • 0 Yorum