Anayasa Mahkemesi Kanal İstanbul kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebiyle ilgili kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi Kanal İstanbul kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebiyle ilgili kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi Kanal İstanbul kararını açıkladı
12 Şubat 2020 - 09:57

CHP'li milletvekilleri tarafından yapılan Kanal İstanbul itirazı hakkında Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı.Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 Tarihli ve E: 2018/138, K: 2019/94 Sayılı Kararı ile CHP'li milletvekilleri tarafından yapılan itiraz reddedildi.
Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 Tarihli ve E: 2018/138, K: 2019/94 Sayılı Kararı! TBMM Meclis üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 139 milletvekili tarafından açılan iptal davası hakkında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. 

12 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ile açıklanan karara göre 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9. maddesiyle 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fikrasına eklenen "...Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri...." ibaresinin Anayasa'nın 2., 5., 17., 45., 56., 63., 90., 166. ve 169. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi reddedildi.

Talebin reddi kararı oy birliği ile alınırken Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri ibaresinin Anayasa maddelerine aykırı olmadığı hükmü kesinleşmiş oldu.  CHP yönetimi söz konusu ibarenin Anayasa maddelerine aykırı olduğunu, bu nedenle de Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi gerektiği tezini savunuyordu.  Alınan karar ile hukuki olarak Kanal İstanbul projesinin yapılmasını engelleyen herhangi bir neden olmadığı kesinleşirken projenin de önü açılmış oldu. 
emlak365

YORUMLAR

  • 0 Yorum