Danıştay'dan şantiye şefleri hakkında yönetmelik için yürütmeyi durdurma kararı

"Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"in bir kısım maddelerinin iptali için açılan davada Danıştay bir kısım maddelerin yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay'dan şantiye şefleri hakkında yönetmelik için yürütmeyi durdurma kararı

"Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"in bir kısım maddelerinin iptali için açılan davada Danıştay bir kısım maddelerin yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay'dan şantiye şefleri hakkında yönetmelik için yürütmeyi durdurma kararı
24 Eylül 2020 - 13:07

TMMOB tarafından Açılan davada Danıştay ilgili Dairesince  ‘3194 sayılı Yasa uyarınca şantiye şefinin mutlaka "mimar" veya "mühendis" olması gerekmediği’ gerekçesiyle mühendis ve mimarlarla birlikte tekniker ve teknik öğretmenlerin de sayıldığı şantiye şefi tanımına ilişkin yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar verildi.

Bununla birlikte Danıştay ilgili dairesince “Bu durumda, tekniker ve teknik öğretmenlerin şantiye şefi olarak belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların büyük bir bülümünde, yeterli objektif bir sınırlandırma ve bilimsel bir kriter getirilmeden şantiye şefliği gibi yapıların, mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının uygulanması görevini yerine getirmelerine olanak sağlayan düzenlemenin hukuka uygun olmadığı, bu denli geniş bir alanda şantiye şefliği görevinin tekniker ve teknik öğretmene verilemeyeceği sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle , yeterli objektif bir sınırlandırma ve bilimsel bir kriter getirilmeden tekniker ve teknik öğretmenlere bu denli geniş bir alanda şantiye şefliği görevi verilmesinin hukuka aykırı olduğundan bahisle Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının yürütmesi durduruldu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum