“Güçlendirme yapılabileceği raporda belirtilmiştir”

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, İzmir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nın süreci hakkında görüşlerini aktardı

“Güçlendirme yapılabileceği raporda belirtilmiştir”

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, İzmir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nın süreci hakkında görüşlerini aktardı

“Güçlendirme yapılabileceği raporda belirtilmiştir”
18 Eylül 2021 - 13:24

İzmir geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de yaşanan 6,6’lık büyük depremden sonra hasar alan İzmir Büyükşehir Belediye Binası’nın akıbetinin ne olacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsünün bina hakkında sunduğu rapora göre yıkılma kararı verilmesinin ardından Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman süreçle ilgili görüşlerini paylaştı.
Kahraman, bazı gelişmeleri basından öğrendiklerini ifade ederek,  “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapılacak yeni hizmet binasının tasarım ve işlev sürecinin yürütülmesi adına 16 kişilik bir danışma kurulu oluşturduğunu basından öğrenmiş bulunuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası hem İzmir’in kent belleği hem de modern mimarlık mirası tarihi açısından çok önemli bir yapıdır. Yerel yönetimin, kentin en önemli kamusal alanlarından biri olan Konak Meydanı’ndaki temsili olarak düşündüğümüz binanın korunması ile ilgili İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne şubemiz tarafından başvuruda bulunuldu” dedi.

“Yıkım olmadan sonrası konuşulmamalı”
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım senaryolarını konuşmak için kurul oluşturmasını talihsiz bir karar olarak değerlendirdiğini söyleyen Kahraman, “Bu kurulda olduğu açıklanan isimlerin çoğu, mesleki anlamda kendilerini kanıtlamış ve takdir ettiğimiz isimlerdir. Ancak, süreç hakkında yeterli bilgilendirme yapılmadan böyle bir kurulun oluşturulma nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır. Yıkım kararı çıkmadan yıkım sonrasını konuşmak süreci meşrulaştırmak demektir” diye konuştu.

“Konu derin çelişkiler içeriyor”
Kahraman, danışma kurulunun konunun onaylanması üzerine değil değerlendirmesi üzerine kurgulandığını öne sürerek, “Konuyu yakından takip eden ve kamusal alan mücadelelerinde aldığı başarılarla kente katkı koyan Mimarlar Odası ve TMMOB bileşenlerinin bu kurula davet edilmemesinin de İzmir gibi demokratik değerleri ile öne çıkan bir kentin yerel yönetim anlayışı ile bağdaşmadığını düşünüyoruz. Çok renkli ve çok sesli olmak şiarıyla yola çıkan bir anlayışın geldiği noktanın bu anlamda çok derin çelişkiler içerdiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin yürüttüğü mücadeleye katkı koyan kişilerin arasından değerli isimler bulunduğunu söyleyen Kahraman, bu süreçte yapının korunmasına dönük gerekli önem ve duyarlılığı gösterileceğini umduklarını aktardı.

“Güçlendirme yapılabileceği raporda belirtilmiştir”

Kahraman, İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü’nden gelen rapora da değinerek şunları ifade etti:

“Raporun içeriği ve yazım dili hakkında ilgili diğer uzman kuruluşlar değerlendirme yapacaktır ancak özetle söylemek gerekir ise rapor binanın güçlendirilemeyeceğini söylememektedir. Güçlendirme yapılabileceği raporda belirtilmiştir. Konak ve yakın çevresinde yer alan kamuya ait yapıların nasıl yeniden kullanılabileceğine dönük senaryoların tartışılması mutlaka yapılmalıdır. Kentsel ve toplumsal hafızada yer alan bu yapılar için yapılabilecek müdahaleler tartışılırken, mevcut fiziksel çevreye en az dokunuşla en etkili sonucu alabilmeyi amaçlamak gerekir.  Modern Mimarlık mirası niteliğine sahip yapıların potansiyellerini kullanarak kentin ve toplumun ihtiyaç duyduğu mekân ve kullanım biçimleri oluşturulmalı, daha fazla kamusallık, açıklık, geçirgenlik gibi Konak ve çevresine değer katacak kavramlar üzerinden yeniden bu yapıları kazanmak esas olmalıdır.”

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum