Kaloriferini yakmayan komşuya dava açılabilir mi?

Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşlerle kaloriferler yanmaya başlarken komşusu kombi yakmayanların hakları da merak ediliyor. Peki Kaloriferini yakmayan komşuya dava açılabilir mi?

Kaloriferini yakmayan komşuya dava açılabilir mi?

Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşlerle kaloriferler yanmaya başlarken komşusu kombi yakmayanların hakları da merak ediliyor. Peki Kaloriferini yakmayan komşuya dava açılabilir mi?

Kaloriferini yakmayan komşuya dava açılabilir mi?
18 Ekim 2021 - 12:01

Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşlerle beraber kaloriferler yanmaya başlarken komşusu kombi yakmayanların hakları da merak ediliyor. Peki Kaloriferini yakmayan komşuya dava açılabilir mi?

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, Anadolu Ajansı muhabirine, konunun hukuki boyutuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, her kentte il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması için dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını dile getiren TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, bu sıcaklığın genellikle 15 derece şeklinde olduğunu söyledi.

Akipek, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da bu konuya ilişkin hususları içerdiğini belirterek, kanunun 18. maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." hükmünün bulunduğunu söyledi.

 

Sık sık gündeme gelen bu madde gereği komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerektiğini söyleyen TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, bu doğruluk kaideleri gereğince de komşuların birbirinin hoşuna gitmeyecek tutumlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Şebnem Akipek, bir kat malikinin kaloriferlerini yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşuluk ilişkileri bakımından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor. Yine kanunun 33'üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor. Burada kat maliki, 'Benim komşum kaloriferini hiç yakmıyor, bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Benim sayemde o ısınıyor, buna müdahale edin.' diyebiliyor. Hakim de komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip, yaptığını sonlandırmasını isteyebilir. Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir. Normalde aylık 500 liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir."

 

Böyle hallerde belediyeye de insan sağlığını olumsuz etkileyen işlem gerekçesiyle başvuru yapılmasının çözüm olabileceğini dile getiren Akipek, "Bunların dışında, Türk Medeni Kanunu'nda da komşuluk hukuku ayrıca düzenlenmiş durumda. Burada da komşuluk hukukuna aykırı, komşuların katlanma sınırlarını aşan eylem söz konusu. Kanun gereğince yine komşunun hakkı doğuyor." şeklinde konuştu.

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, konutun boş olması, aylarca beklenmesine karşın satılmaması veya kiraya verilmemesi helinde de komşuların birbirlerine fedakarlık göstermesi gerekebileceğini dile getirerek, "Burada sınırımız doğruluk kuralları. O noktada boş olan dairenin ısıtılmasını istemek çok mümkün olmayabilir ancak komşusuna zarar verme kastıyla dairenin boş tutulması halinde kuşkusuz yine hakimin müdahalesi istenebilir." dedi.

Kat maliklerinin ellerinde bir olanak daha olduğunu kaydeden Akipek, ısıtma sisteminin ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesinin istenebileceğini söyledi. Akipek, "Bu talep tek bir kat malikinden gelebilir ancak bunun için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar almaları gerekir." şeklinde konuştu.

 

Cezai işlem uygulanır mı?

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da konuyla ilgili olarak, "Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu. Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkması halinde de ısıtma sistemlerinin kapatılması gerekiyor. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ısı pay ölçerlere ilişkin mevzuatıyla düzenleniyor." şeklinde konuştu.

Uygulamalara uyulmaması durumunda cezai işlemin gündeme gelebileceğine değinen Sağır, "Vanasını kapatanlara, faturalardaki ortalama tüketim bedeline göre cezai işlem uygulanıyor. Yani kaloriferi yakmayanlar da yakmadığı halde bu bedeli ödemek durumunda kalacak." dedi.

Sağır sözlerinini, bazı konutlarda, sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi durumunda otomatik olarak ısıtma sisteminin devreye girdiğini belirterek tamamladı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum