Bilirkişi ücretleri güncellendi

Bilirkişi ücretleri güncellendi

Bilirkişi ücretleri güncellendi
30 Mayıs 2019 - 14:21

Adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği “2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre bilirkişilere;

  • Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira,
  • İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 220’şer lira,
  • Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 220 lira,
  • Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 365’er lira,
  • Aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için 290 lira

ücret ödenecek.

Kamuoyunda “istinaf” olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 465 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 580 lira ödeme yapılacak.

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliğini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Diğer taraftan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek.

Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek.

Kaynak: Emlak Dream

YORUMLAR

  • 0 Yorum