Gültepe İmar Planlarına Yapılan İtirazlar Reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi tarafından kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi hazırlanan Gültepe bölgesi imar planlarına yapılan itirazları reddetti. Kaynak: Gültepe İmar Planlarına Yapılan İtirazlar Reddedildi

Gültepe İmar Planlarına Yapılan İtirazlar Reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi tarafından kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi hazırlanan Gültepe bölgesi imar planlarına yapılan itirazları reddetti. Kaynak: Gültepe İmar Planlarına Yapılan İtirazlar Reddedildi

Gültepe İmar Planlarına Yapılan İtirazlar Reddedildi
09 Ocak 2021 - 14:49

Projenin meclislerden geçmesinin ardından ise Konak Belediyesi, projeleri askıya çıkartmış ve vatandaşlar itirazlarını sunmuştu. Gelen itirazlar Konak Belediyesi'nde incelenmiş ve mecliste bulunan tüm partilerin oyları ile itirazlar reddedilmişti.

Egedesonsöz'den Oktay Güçtekin'in haberine göre; Konak Belediyesi'nde reddedilmesi sonrası itirazlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda incelenen itirazlar için karar verildi. Komisyon incelemesi sonrası İmar ve Bayındırlık Komisyonu itirazların uygun bulunmadığına oy birliği ile karar verdi.

Meclis gündeminde yer alan maddeler şu şekilde;

"Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, imar planının genel hedef ilke ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 179 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.261117)

Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına “Düzenleme Ortaklı Payı (DOP)” kapsamında verilen kararların yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 13 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.261118)

33. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, imar planında belirlenen kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 36 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.261119)

Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülere 27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, söz konusu planın nüfus projeksiyonuna ve yapı yoğunluğuna ilişkin verilen planlama kararlarının üst ölçekli imar planları ile birlikte yeniden ele alınması ve imar planının genel hedef ilke ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile yeniden değerlendirilmesi talebiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.261120)

Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.261122)

Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.435 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/08/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, sahip olunan taşınmaza ilişkin bilgi, belge ibrazı yapılmadan imar planının genel hedef, ilke ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 123 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.261123)"

Kaynak: Gültepe İmar Planlarına Yapılan İtirazlar Reddedildi

YORUMLAR

  • 0 Yorum