TMMOB'den deprem enkazına ilişkin uyarı: Uygun alanlara taşınarak depolanmalı

TMMOB’ye bağlı Çevre, Kimya ve Maden Mühendisleri Odaları, depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkan moloz, metal eşyalar, elektronik cihazlar, asbest, farklı kimyasal ve toksik maddeler için uyarıda bulundu. Uyarıda, deprem enkazının atıklarının başta terk edilmiş taş ocakları ve maden sahaları olmak üzere uygun alanlara taşınarak depolanması gerektiği ifade edildi.

TMMOB'den deprem enkazına ilişkin uyarı: Uygun alanlara taşınarak depolanmalı

TMMOB’ye bağlı Çevre, Kimya ve Maden Mühendisleri Odaları, depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkan moloz, metal eşyalar, elektronik cihazlar, asbest, farklı kimyasal ve toksik maddeler için uyarıda bulundu. Uyarıda, deprem enkazının atıklarının başta terk edilmiş taş ocakları ve maden sahaları olmak üzere uygun alanlara taşınarak depolanması gerektiği ifade edildi.

TMMOB'den deprem enkazına ilişkin uyarı: Uygun alanlara taşınarak depolanmalı
24 Mart 2023 - 14:56

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ye Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Maden Mühendisleri Odası, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Depremlerde en az 164 binden fazla yapının yıkıldığı, 147 bin üzerinde yapı için ise ağır hasarlı nitelemesiyle yıkım kararı alındığı belirtilen açıklamada, “İktidar tarafından, arama-kurtarma çalışmaları henüz tamamlanmadan yeni deprem konutlarının inşaatları için hızlıca enkaz kaldırma çalışmalarına girişilerek, enkazlardan geriye kalan atık malzemelerin nerede ve nasıl depolanacağına ilişkin kapsamlı bir analiz yapılmadan enkazlar taşınmaya ve depolanmaya başlanmıştır” denildi.

Deprem enkazında ortaya çıkan molozların, içerisinde metal eşyaların, elektronik cihazların bulunduğu, asbest, farklı kimyasal ve toksik maddeler içeren, tehlikeli olarak sınıflandırılabilecek bir özelliğe sahip olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu molozların tarım alanlarına, sulak alanlara ve su toplama havzaları gibi uygun olmayan alanlara depolanmasının çevre güvenliği bakımından büyük bir yanlış olacağı, gelecekte büyük sorunlar yaratacağı çeşitli çevrelerce açıklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

"Ancak göz ardı edilen başka bir konu, bu enkazın ağır metal, asbest, tehlikeli kimyasal ve toksik içeriği" olduğu vurgulanan açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"TELAFİSİ İMKANSIZ SORUNLAR YARATACAK"

Bu içerikteki moloz yığınları zaman içerisinde asit-maden drenajına, diğer kimyasal ve tehlikeli madde sızıntılara yol açacak, bu durum hem toprağı hem de yer altı sularını kirletmesine neden olabilecek, böylece doğrudan ve dolaylı olarak insan yaşamı ve doğal yaşam üzerinde telafisi imkânsız sorunlar yaratabilecektir.

Bu nedenlerle; deprem enkazı atıklarının başta terk edilmiş taş ocakları ve maden sahalarına olmak üzere uygun alanlara taşınarak depolanması, depolama öncesi sızıntıları önlemek amacıyla zeminin uygun yöntemlerle geçirimsiz hale getirilmesi, asit-maden drenajını engelleyecek önlemlerin alınması, atıkların daha sonra ayrıştırılabilmesi işlemlerinin de dikkate alınarak depolama çalışmalarının planlanması gerekmektedir.

"ESAS SORUN OLASI FELAKETİ ÖNLEMEKTİR"

Gelecekte yeni sorunların yaşanmaması için yapılacak işlerin en baştan doğru planlanarak yürütülmesi gerekmektedir. Bunun için mühendislik disiplininin gerektirdiği birikim esas alınmalı, meslek odalarının bilgi ve deneyiminden yararlanılmalıdır. “Ben yaptım, oldu” yaklaşımının sonuçları toplumumuz için çok ağır olmuştur. Bu yaklaşım acilen terkedilmelidir. Depremin gösterdiği yalın gerçek şudur; esas sorun felaketin sonuçlarını gidermek değil, olası bir felaketi önlemektir. Bunun için geçmiş deneyimleri yadsımadan, mühendislik disiplininin gereklerine uygun, meslek odaları ile iş birliği içerisinde çalışmak son derece önemlidir.

Konunun aciliyet ve önemi nedeniyle tüm toplumu duyarlılığa çağırıyor, iktidarı uyarılarımızı dikkate elmaya davet ediyoruz."

YORUMLAR

  • 0 Yorum