İstanbul’un en değerli bölgesindeki eski kışla arazisi konut imarına açıldı

2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Beşiktaş’taki Orhaniye Kışlası sınırları içindeyken 2018 yılında azınlık vakfına devredilen, Musevi Mezarlığı’nın ve Yıldız Parkı’nın ortasında kalan 19 bin metrekarelik arazi, tarihi sit koruması iptal edilerek konut imarına açıldı.

İstanbul’un en değerli bölgesindeki eski kışla arazisi konut imarına açıldı

2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Beşiktaş’taki Orhaniye Kışlası sınırları içindeyken 2018 yılında azınlık vakfına devredilen, Musevi Mezarlığı’nın ve Yıldız Parkı’nın ortasında kalan 19 bin metrekarelik arazi, tarihi sit koruması iptal edilerek konut imarına açıldı.

İstanbul’un en değerli bölgesindeki eski kışla arazisi konut imarına açıldı
24 Ocak 2023 - 15:07

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın yanında bulunan ve “doğal sit alanı”  koruması altındaki eski kışla arazisinin imar planlarını onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre üç parselden oluşan 19 bin metrekarelik arazi, Yıldız Parkı'ndan Palanga Caddesi ile ayrılıyor.

Arazinin kuzeydoğusunda Ortaköy Musevi Mezarlığı bulunuyor. Parsellerinde birinde de tarihi çeşme mevcut. Arazi mevcut planlarda “askeri alan” olarak işaretliydi ve Orhaniye Kışlası sınırları içindeydi. Orhaniye Kışlası, 2. Abdülhamid döneminde  Yıldız Sarayı'nı korumak amacıyla inşa edilmişti. Uzun süre silahhane olarak hizmet verdi. 1979 yılına kadar muhabere kışlası olarak kullanıldı, 1979 yılından sonra Merkez Komutanlığına devredildi.

KANUN KAPSAMINDA VAKFA DEVREDİLDİ

Kışla içinde kalan hazineye ait iki parsel ve mülkiyeti İBB'ye ait bir parsel, Vakıflar Kanununun geçici 11. maddesi kapsamında Ortaköy Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı adına 2012 yılında tapuya tescil edildi. İstanbul Merkez Komutanlığı tarafından 2018 yılında da arazi vakfa teslim edildi.

DOĞAL SİT ALANI OLDU, TARİHİ SİT İPTAL EDİLDİ

Kışla sınırları dışına çıkarılan parseller, “Yıldız Sarayı Tarihi ve Doğal Sit Alanı” sınırlarında yeniden düzenlemeye gidildiği sırada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021 yılında aldığı karar ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.  İstanbul 3  Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14 Haziran 2022 tarihli kararıyla ise parseller tarihi sit alanı sınırından çıkarıldı. Planlama alanı tarihi sit sınırları dışında ancak doğal sit sınırları içinde kaldı.

Tescilli silahhane binası

5 KATLI BİNALAR DİKİLECEK

Parsellerin vakıf mülkiyetine geçmesi ve alınan sit kararları nedeniyle yeniden plan yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Askıya çıkan yeni planda arazinin 13 bin 452 metrekaresi gelişme konut alanı oldu. Tescilli kültür varlığı olan silahhanenin  bulunduğu bin 483 metrekarelik alan; sosyal kültürel tesis alanı olarak belirlendi. Bu alanlarda inşaat oranı 1.50, yükseklik 5 kat olarak belirlendi. Arazinin;  2 bin 235 metrekaresi park, 2 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.

İBB UYARDI: İNŞAAT ORANI VE YÜKSEKLİK ARTTI

Plan teklif ile ilgili görüşü sorulan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, toplam inşaat alanının 26 bin 260 metrekare arttırıldığını belirledi. İnşaat oranının ve bina yüksekliklerinin çevre yapılaşma koşullarına göre çok yüksek olduğu belirtilerek bölgeye ek nüfus ve trafik yükü getirileceğine dikkat çekildi.  Kültür varlığı olarak tescilli binanın bulunduğu parselde 5 kat olacak şekilde yapılaşma önerilmesinin tescilli binanın önüne geçerek arka planda kalmasına sebebiyet vereceği vurgulandı.

TARİHİ SU YOLLARI VE ÇINARLAR BULUNUYOR

Alandan tarihi Hamidiye ve Taksim Suyolları yolları geçiyor. Planlama alanı ve içinde bulunduğu bölge yüksek tehlikeli deprem bölgesi içinde yer alıyor. Alan, kızılçam ve doğu çınarı ağaçları ile kaplı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum